Nezapomínejte na existenci prověřených spojovacích produktů


Hledáte kvalitní nýtovací techniku? NedÄ›lejte si s nýtováním těžkou hlavu. Solidní materiálový podklad pro nejrůznÄ›jší typy spojení různorodých konstrukÄních komponentů si pro odbÄ›ratele pÅ™ipravila spolehlivá dodavatelská firma i se svou komplexní službou. Ta zahrnuje dodávku různorodých variant trhacích i narážecích nýtů, nýtovacích matic a Å¡roubů pro stabilní a odolné uchycení. Nechejte si na adrese ověřené spoleÄnosti, která se dobÅ™e osvÄ›dÄila také v prostoru mezinárodního trhu, poradit od zkuÅ¡ených a kvalifikovaných odborníků, jejichž Äinnost je symbolem vysoce cenÄ›né kvality.

Skladem máme trhací i narážecí nýty a další specifický sortiment

Trhací, nebo narážecí nýty? Variabilita procesu nýtování je urÄena k zajiÅ¡tÄ›ní konstrukÄního Å™eÅ¡ení i nároÄnÄ›jších technických úkolů v nejrůznÄ›jších oblastech průmyslových oborů. Firmy, realizující se v odvÄ›tví automobilového, solárního, stavebního, strojírenského průmyslu, letecké, kosmické a železniÄní dopravy, bezesporu do produktového katalogu kvalitativnÄ› i kvantitativnÄ› výbornÄ› Å™eÅ¡ené nýtovací techniky sáhnou.