Rakovina prsu – i u můžu?

I muži mohou onemocnět rakovinou prsu, ale protože se toto onemocnění považuje za výhradně ženské, bývá onemocnění u mužského jedince často odhalováno později. Je třeba samozřejmě říci, že karcinom prsu u muže je poměrně ojedinělou diagnózou – poměr výskytu u žen a mužů je asi 100:1, to ovšem neznamená, že se nemoc nemůže objevit i u vás či vašich blízkých.
Jak tedy poznat, že mám rakovinu prsu?
Příznakem, který se objevuje u nejvyššího počtu nemocných je nebolestivá bulka v prsu. Bulka je nepohyblivá a má nepravidelný, nerovný tvar. Dále dochází velmi často k deformaci bradavky, pacienty přivádí k lékaři také vřed.
růžová stuha
Je pochopitelně nutné si uvědomit, že každý bulka, kterou v prsu najdeme, nemusí znamenat zhoubný nádor – může se například jednat také o gynekomastii (muži se v prsu objeví mléčná žláza).
Jaká mohu učinit preventivní vyšetření?
Ženy to v tomto mají jednodušší. Z letáků, plakátů a magazínu na ně křičí titulky, aby si každý měsíc samy vyšetřovaly prsa, a navíc je od čtyřiceti pěti let zaveden plošný screening neboli mamograf. Vzhledem k tomu, že rakovina prsu u mužů má nižší incidenci, tato plošná vyšetření se neprovádí.
Včasná diagnostika je ale naprosto klíčová.
Takže, pánové, ani vy neváhejte se samovyšetřením. Naprostou samozřejmostí by to mělo být pro ty muže, kteří už v rodině toto onemocnění mají.
Kdo je vystaven riziku?
Jak už jsme psali, rakovina prsu se častěji vyskytuje u mužů tam, kde už se před tím v rodině objevila.
Dalšími faktory jsou potom jevy jako pozdní puberta či užívání hormonu estrogen. Klasickým faktorem, který je klíčový i u většiny dalších typů rakovin, je životní styl – alkohol, kouření, nedostatek pohybu a spánku.
 stetoskop na zprávě
Rakovina prsu je velmi zákeřné onemocnění a fakt, že se vyskytuje hlavně u ženského pohlaví by neměl být důvod k vaší ignoraci toho, že se objevuje i u mužů.