Mechanický termostat versus elektronické řízení teploty


V chladicích a mrazicích zařízeních je teplota udržována na konstantní hodnotě bez ohledu na výkyvy teplot okolního prostředí. K tomu je zapotřebí tzv. mechanický termostat, nebo elektronická regulace teploty.
stěna termostat
Úskalí mechanického termostatu
Termostat je elektrický spínač, který nastavením na určitou hodnotu teploty začne provádět její regulaci. Při snížení teploty sepne kontakty, čímž se uzavře obvod chladicího mechanismu, a při zvýšení je naopak rozepne a dochází k chlazení. Rozsahem mezi sepnutím a vypnutím termostatu vzniká tzv. spínací hystereze neboli spínací diference.
studené úložiště
Termostat může být dvojího druhu, buď s volitelnými teplotními rozsahy v daném intervalu, nebo s pevně nastavenými spínacími body.
V chladničkách se nejčastěji využívají tzv. termostaty s kapilárou. Tvoří je obal vyplněný kapalinou nebo plynem, přičemž se tato vnitřní náplň při ochlazování smršťuje a při zahřívání rozpíná. Pohyb této náplně pak primárně působí na kontakty elektrického tzv. mžikového spínače.
U chladniček je čidlo termostatu umístěno na plechu výparníku, měří se tím pádem teplota chladicího média samotného výparníku a ne skladovací teplota uvnitř chladničky. Jedná se tedy o nepřímou metodu regulace a jejím úskalím je velký spínací rozsah termostatu. Dochází k tomu, že ve výparníku se teplota mění rychleji než ve skladovacím prostoru, což zvyšuje spotřebu elektrické energie a projeví se to i na kvalitě uskladněných potravin. Toto úskalí se týká především starších nebo levnějších modelů chladniček.
mokrá mřížka
Elektronické regulace teploty u moderních chladicích zařízení
Elektronická regulace vnitřní teploty zajišťuje spínání obvodu s menší frekvencí a celé zařízení má také větší citlivost. Dnes je běžným standardem moderních mrazáků a chladniček vyšší kvality. Pracuje na podobném principu klasického mechanického termostatu, tedy ve stavech zapnuto a vypnuto. Teplota se opět volí napevno, nebo v přípustném rozsahu. 
Rozdíl však spočívá v samotné technologii elektronické regulace. Jedná se o termistor, to je vlastně polovodičový teplotně závislý rezistor, který slouží v těchto zařízeních jako tepelný senzor. Přeměňuje přímo tepelné změny na změny elektrického napětí v obvodu, mění se tím odpor a napětí můstku mezi bodem A a B. Změna napětí se promítá přímo v elektronicky řízeném termostatu a ten pak ovládá spínací relé nebo triak (regulační člen) pro sepnutí chladicího mechanismu.